Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 1-47 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 1-47 ซับไทย

Age of Legends ซับไทย ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันที่ได้รับความนิยมทางอินเตอร์เน็ต เรื่องราวของ หลิวจื่อกวง ครอบครัวยากจน มีเหตุให้เขาต้องหายตัวไป 8 ปี นางเอกเป็นตำรวจสาว เข้ามาสืบหาความจริงเรื่องคดีที่เขาต้องหายตัวไปและ เขากลับมาเพื่อพิสูจน์เรื่องที่พ่อถูกอันธพาลทำร้ายจนบาดเจ็บ ทำให้เขาต้องไปทำงานแทนในบริษัทรักษาความปลอดภัย และภายหลังเขาอยากจะช่วยให้นักเลงอัธพาลหมดไป ทำให้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งค์เพื่อต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง เขาเป็นคนหนุ่มไฟแรง มีความสุขุมเยือกเย็น


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 01 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 02 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 03 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 04 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 05 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 06 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 07 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 08 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 09 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 10 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 11 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 12 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 13 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 14 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 15 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 16 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 17 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 18 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 19 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 20 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 21 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 22 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 23 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 24 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 25 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 26 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 27 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 28 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 29 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 30 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 31 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 32 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 33 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 34 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 35 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 36 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 37 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 38 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 39 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 40 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 41 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 42 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 43 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 44 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 45 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 46 ซับไทย

Age of Legends (2018) ซือกวงวีรบุรุษยอดนักสู้ ตอนที่ 47 ซับไทย


Top