3 Nen A kumi ตอนที่ 1-10 ซับไทย

3 Nen A kumi ตอนที่ 1-10 ซับไทย

ก่อนเรียนจบ 10 วัน ทุกคนในห้องเรียนน่าจะเรียนจบโดยสวัสดิภาพ แต่จู่ๆครู(สุดะ มาซากิ) ก็เรียกนักเรียนทั้ง 29 คนมารวมตัวกัน พร้อมกับบอกว่า ” ตั้งแต่ตอนนี้ ทุกคนคือ…ตัวประกันของผม” ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ก็เปลี่ยนเป็นคนร้ายและตัวประกันทันทีTop