อยู่กับก๋ง

อยู่กับก๋ง

หยกและก๋ง เป็นคนจีนที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยในฐานะผู้พึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทย หยกอยู่กับก๋งในห้องแถวเก่าๆของตลาดเก่าอันมืดๆทึบๆเป็นชีวิตที่ยากจนกระเบียดกระเสียรต้องทำงานเพื่อแลกอาหาร หยกเคยขายของหน้าวิกลิเก เคยเป็นคนขายปลาหมึกย่างในคืนที่มีหนังกลางแปลงหยกเรียนอยู่ชั้นประถมอยู่ที่โรงเรียนประชาบาล มีเพื่อนสนิทชื่อลำดวน ชีวิตหยกจะมีก่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์กลางของชีวิต หยกไม่เคยอายที่เกิดมาจนแต่กลับยอมรับฐานะของตนและทำงานุกอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของก๋งซึ่งแก่มากแล้ว ก๋งจะสอนหยกเสมอในทุกๆเรื่องสอนให้รู้จักบุญคุณของแผ่นดิน ก๋งสอนหยกตั้งแต่เด็กจนโต ทำให้หยกเป็นตัวแทนของเด็กไทยเชื้อสายจีนที่มีความสำนึกอย่างแน่นแฟ้นว่าเป็นคนไทย


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

อยู่กับก๋ง ตอนที่ 27 พากย์ไทย


Top