วีรบุรุษกองขยะ

วีรบุรุษกองขยะ

ชาติกล้า (อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา) เด็กชายที่ถือกำเนิดขึ้นในชุมชนกองขยะ เป็นลูกของ ชัยชนะ (กษาปณ์ จำปาดิบ) พ่อขี้เมาและติดการพนัน ลงไม้ลงมือตบตี อัมพร (ชฎาพร รัตนากร) ผู้เป็นภรรยาอยู่เป็นประจำ แต่ด้วยการเลี้ยงดูของอัมพร และ ลุงธรรม (สรพงษ์ ชาตรี) ผู้ที่คนในชุมชนนับถือคอยปลูกฝังแต่ความดีงามให้กับชาติกล้าตั้งแต่ยังเล็กทำให้เขาไม่ก้าวร้าวเหมือนพ่อ


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

วีรบุรุษกองขยะ ตอนที่ 38 พากย์ไทย


Top